Pravila i privatnost

Ko smo mi
Naša web adresa je: https://oglasinet.com.

Po članu 11. Zakona o oglašavanju, oglašivač (osoba koja daje oglas, korisnik tj. posetilac sajta) je dužan da licu koje objavljuje oglasnu poruku (vlasnik sajta, tj. sajt malioglasi.co.rs), uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac deklaracije.

Prilikom registracije na sajtu, koja je obavezna da bi se objavio oglas, oglašivač mora da tačno popuni sve neophodne podatke.

Oglašivač je dužan da prilikom ostavljanja oglasa tačno unese sve obavezne podatke. Ovi podaci neće nikada i nigde biti javno dostupni, i biće tretirani kao poverljivi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Krivični zakon Republike Srbije – računarska prevara.

Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i tome drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.