Logoped Novi Beograd

Din0

Processing your request, Please wait....

Dodatne informacije

StanjeNovo(samo za firme)
Telefon0644018460

Logoped Novi Beograd
Logopedski centar „Govor i jezik“ nalazi se u Beogradu gde obavljamo grupni i individualni rad sa decom koja imaju različite probleme u razvoju ili govoru i jeziku. Na opservaciji utvrđujemo težinu i kompleksnost njihovog problema i na osnovu tih zapažanja razvijamo individualizovani plan, u čemu učestvuje naš tim stručnjaka radi celovitog pristupa u saradnji sa samim roditeljima koji su važan deo terapeutskog procesa. U radu koristimo multi-disciplinarni pristup u vidu neurofeedback terapije koja je veuma zastupljena i priznata metoda širom sveta.
Nudimo sledeće usluge:

– Puna dijagnostika govorno-jezičkih sposobnosti
– Individualni logopedski pristup tretmanu za decu i odrasle
– Savetovanje za roditelje
– Stimulativni tretman za decu
– Radionica za pripreme za polazak u prvi razred škole
– Re-edukacija psiho-motornih veština
– Okupaciona terapija i terapija senzornom interakcijom
– Savetovanje sa psihologom
– Psihološka procena intelektualnih sposobnosti Vašeg deteta
– Tretmani za sve govorno-jezičke i razvojne poremećaje i probleme
– Ispravljanje nepravilnog izgovora glasova
– Tretiranje razvojne disfazije
– Pomoć deci sa zakasnelim razvojem govorno-jezičkih sposobnosti
– Disleksija i diskalkulija
– Tretman za pervazivne razvojne poremećaje
– Tretman za mucanje
Vise o nama : http://logopedgovorijezik.co.rs/
Za sve informacije : 064/4018460

Listing ID: 4775d359dff56d36

Komentar